Do práce letadlem? Odpovědi zákonodárců část II.

25. října 2007 v 19:02 | Filip Černý |  Kauzy jednotlivě
Zde je pokračování odpovědí poslanců a senátorů: létají do práce letadlem?

Eduard Matykiewicz, senátor, KSČM
1) Využíváte zákonnou možnost cestovat na jednání Sněmovny či Senátu letecky?
NE
2) Můžete sdělit, kolikrát jste tuto možnost v současném volebním období využil a v čem byla pro Vás přínosem?
Po pětiletém období ani jednou.
3) Využíváte možnosti cestovat v business class ČSA?
NE
4) Jak se díváte na snahy vypustit ze zákona možnost proplácení leteckých cest?
SOUHLASÍM - povolovat jen se souhlasem sněmovního a senátního organizačního výboru. Možnost využití letecké dopravy bych oznamoval do příslušné pozvánky na jednání orgánů.
Považujete tuto možnost za nezbytnou?
ANO
Využíváte také možnost bezplatné cesty např. Pendolinem? Můžete tyto dvě možnosti srovnat?
ANO. Vzhledem k mému místu bydliště jednoznačně je pro mě dostupnější cestování Pendolinem (přitom očekávám snad jednou změnu, že Pendolino nebude končit v Ostravě, ale bude pokračovat alespoň do Třince, ne-li na česko-slovenské hranice). Tím by se i má cesta z Karviné časově ještě více zkrátila. Určitě by to přivídali i občané a ne jen já.
5) Cestujete v rámci pracovních povinností veřejnou dopravou?
Ano.
6) Jak se díváte na fakt, že poslanec z Prahy získává paušální náhradu na dopravu ve výši 40% platové základu, přestože do místa Sněmovny v podstatě nedojíždí, a poslanec z Moravskoslezského kraje jen ve výši 60%?
Procentuální stanovení apušálu náhrad na dopravu nelze dle mého názoru posuzovat jen z pozice vzdálenosti dopravy do Parlamentu. Poslanec a senátor se nepohybuje jen v určitém kruhu blízkosti své kanceláře, anebo Parlamentu, ale zúčastňuje se plošně akcí v rámci minimálně regionu, či celé republiky. Proto odstupňovaný rozdíl považuji za přiměřený.
7) Existují nějaké další paragrafy v zákoně o platech představitelů, na které byste chtěl (a) z nějakého důvodu upozornit?
Domnívám se, že téma "platy představitelů" je natolik oblíbené,že může kdokoliv ať z pohledu odborného či neodborného stále diskutovat. Sám o sobě nevidím momentálně důvod změny v nastavených pravidlech.
Dagmar Molendová (ODS)
1. Možnosti letecké dopravy využívám minimálně,letěla jsem asi 4x.
Lépe vyhovuje, pokud se potřeuji dostat do Prahy vpodvečer.
2. Bussniss clas nevyužívám
3. Cestování Pendolinem využívám pravidelně.Ne však bezplatně,kupuji si místenku.
Výhodou je, že čas strávený cestou se dá využít k práci.
4. Veřejné dopravy využívám sporadicky, vlastně pouze pro dopravu od vlaku a k vlaku.
5. Co se týká výše náhrad pro poslance z MSK a Prahy, nemám jasný názor.
Sama jsem z Ostravy, ale uznávám,že cestování po Praze není jednoduché
Miroslav Opálka (KSČM)
1) Využíváte zákonnou možnost cestovat na jednání Sněmovny či Senátu letecky?
Využívám všech možností (letadlo, vlastní auto, vlak). Podle programu dne - týdne, co mi více vyhovuje, abych mohl splnit časový harmonogram.
2) Můžete sdělit, kolikrát jste tuto možnost v současném volebním období využil a v čem byla pro Vás přínosem?
Nemohu, nevedu si o tom evidenci.
Jde o časovou výhodnost a eliminování rozdílů mezi poslanci z různě vzdálených míst republiky. Mohu se, stejně jako ostatní, věnovat úkolům ve volebním kraji (ne v kanceláři, ale na akcích v kraji!) do cca 17 hod. a po 20 hod. již pracovat v PS (pošta, nové tisky, příprava na další den, schůzky apod.). Případně absolvovat večerní akci a ve 4 hod. jet na letiště a letět do Prahy a v 8 či v 9 hod. se zúčastnit - poměrně čerstvý - jednání PS nebo jejích orgánů.
A v neposlední řadě (pro mou osobu se změněnou pracovní schopností) je pro mne rychlejší cestování méně náročné a zdravotně výhodnější.
Ale hlavní argument možnosti letecké přepravy je v tom, že každý poslanec by měl mít přibližně stejné podmínky pro práci mezi svými voliči ve volebním kraji a v PS PČR. Proč by měl jeden mít možnost pracovat mezi voliči déle a druhý tento čas trávit cestováním. Navíc, když nemá reálnou šanci se večer v týdnu, kdy je v Praze, dostat do svého kraje. Lítat se může pouze na zasedání PS a jejich orgánů (ne kdykoli) a jen jednou tam a jednou zpátky!
3) Využíváte možnosti cestovat v business class ČSA?
Záleží, kde vás při odbavení personál posadí. Současné podmínky ČSA jsou zcela jiné, tříd je mnoho a jsou vůbec někdy problémy rezervovat let. Sněmovna vyšší třídy nehradí!
4) Jak se díváte na snahy vypustit ze zákona možnost proplácení leteckých cest? Považujete tuto možnost za nezbytnou? Využíváte také možnost bezplatné cesty např. Pendolinem? Můžete tyto dvě možnosti srovnat?
Odkazuji Vás na mé vystoupení v PS v minulém volebním období (viz www.psp.cz - řeč ve sněmovně). Srovnejte si výdaje na letenky vnitrostátní a letenky zahraniční u různých parlamentních delegací. Nebo náklady na různé "expertízy" pro vládu atp. Každoroční "kolotoč" kolem vnitrostátních letů považuji za zástupný a v 21. století využívající nefér argumentů. Tato doprava není pro poslance zcela bezplatná. Musí se dopravit na letiště a platit tam parkovné... Peníze, které vydá stát, zůstanou jako příjem regionálního či státního letiště a polostátní letecké společnosti. Podporují tedy jejich ekonomiku a ve formě DPH, dalších daní (spotřebních a z příjmů PO) a odvodů do pojistných systémů se vracejí do státního a veřejných rozpočtů...
Využívám. Moje cesta však není pouze mezi Prahou a Ostravou. Z Ostravy se musím dostat ještě do Opavy a zpoždění vlaků způsobí minimálně hodinové čekání na další spoj. Jestliže mimopražský poslanec je většinou doma či v PS do dvou hodin, já takto cestuji MHD + vlakem minimálně trojnásobně déle. Žel, i autem to nejde o mnoho rychleji.
5) Cestujete v rámci pracovních povinností veřejnou dopravou?
Někdy ano.
6) Jak se díváte na fakt, že poslanec z Prahy získává paušální náhradu na dopravu ve výši 40% platové základu, přestože do místa Sněmovny v podstatě nedojíždí, a poslanec z Moravskoslezského kraje jen ve výši 60%?
Bez komentáře.
7) Existují nějaké další paragrafy v zákoně o platech představitelů, na které byste chtěl (a) z nějakého důvodu upozornit?
Ano! Že se zrušila vazba platů ústavních činitelů atp. na platy vysokých státních úředníků! Že není stanoven koeficient platů ústavních činitelů atp. k životnímu minimu či minimální nebo průměrné mzdě.
A dodatek: Nikdo se nezajímá, jaké jsou platy tisíců volených funkcionářů samospráv (obcí, krajů) a představitelů státních a veřejných institucí a podniků, které jsou nezřídka vyšší, než platy poslanců a senátorů. Že se nemluví o platech soudců a státních zástupců, kteří mají tyto platy a privilegia do penze. Média zajímá jen 200 poslanců a někdy ještě snad 81 senátorů. Prosím, zabývejte se něčím, co ovlivňuje život a spokojenost občanů. Nehledejte stále nějaké kauzy - zástupné špeky. Tento problém má více rovin a mj. vede i k regionální diskriminaci. Demokracie není levná a čím je stát větší, jsou náklady na vyrovnávání rozdílů - např. dopravu (pokud se netvoří zemské komory) vyšší. To je prostě logické. Ale lidé vždy na privilegia "potentátu" tzv. slyší. Odvážila by se redakce např. ke srovnání výdajů na jednoho poslance a na jednoho senátora. Na srovnání cestování do zahraničí u 200 poslanců a u 81 senátorů. Na fakt, že Senát dnes mj. sehrává i funkci kulturní agentury... Asi by to neprošlo. A proč?, ptám se. Protože to není žádoucí, odpovídám si. A je žádoucí každoročně rozvíjet kauzu "letenek hrstky poslanců"? Je to na objednávku tipů - plánu redakce, nebo některých politiků či dokonce dobré prodejnosti bulváru?
Omlouvám se, ale tak nějak to cítím. Poslanec by měl být co nejvíce mezi voliči, a ne v dopravních prostředcích a utahaný padat do křesla.
Václav Roubíček, senátor (Bezpp)
1) Využíváte zákonnou možnost cestovat na jednání Sněmovny či Senátu letecky? NE
2) Můžete sdělit, kolikrát jste tuto možnost v současném volebním období využil a v čem byla pro Vás přínosem? 3 X ZA 5 LET
3) Využíváte možnosti cestovat v business class ČSA? NE
4) Jak se díváte na snahy vypustit ze zákona možnost proplácení leteckých cest? SOUHLASÍM
Považujete tuto možnost za nezbytnou? NE
Využíváte také možnost bezplatné cesty např. Pendolinem? Můžete tyto dvě možnosti srovnat? ANO. PENDOLINO PREFERUJI.
5) Cestujete v rámci pracovních povinností veřejnou dopravou? MÁLO
6) Jak se díváte na fakt, že poslanec z Prahy získává paušální náhradu na dopravu ve výši 40% platové základu, přestože do místa Sněmovny v podstatě nedojíždí, a poslanec z Moravskoslezského kraje jen ve výši 60%? JE TO NEPOMĚR
7) Existují nějaké další paragrafy v zákoně o platech představitelů, na které byste chtěl (a) z nějakého důvodu upozornit? NE
Ladislav Šincl (ČSSD)
1) Využíváte zákonnou možnost cestovat na jednání Sněmovny či Senátu letecky?
%%% Ne, správně - již ne. Leteckou dopravu jsem zkušebně využil několikrát po vzoru mých kolegů z regionu, ale přesvědčil jsem se, že způsob této dopravy je pro mne absolutně nesmyslný z důvodu toho, že existuje mi příjemné a relativně rychlé vlakové spojení (Karviná - Praha event. Bohumín - Praha) bez přestupů, čekání apod. Dalším důvodem je i to, že mám rád vlaky. Z těchto důvodů jsem leteckou dopravu úplně vyloučil.
2) Můžete sdělit, kolikrát jste tuto možnost v současném volebním období využil a v čem byla pro Vás přínosem?
%%% Nevím přesně, snad 3 - 4 x. Je to to již rok a více. Přínos: pro mne z časového hlediska zcela nepatrný (vlakové spojení je v nejrychlejší verzi cca o 45min. delší) a jinak nulový.
3) Využíváte možnosti cestovat v business class ČSA?
%%% Ne, neměl jsem důvod ani chuť :-)
4) Jak se díváte na snahy vypustit ze zákona možnost proplácení leteckých cest?
%%% nemám s tím problém
Považujete tuto možnost za nezbytnou?
%%% nevím
Využíváte také možnost bezplatné cesty např. Pendolinem? Můžete tyto dvě možnosti srovnat?
%%% Cesta např. Pendolínem není bezplatná - i poslanec a senátor musí si zaplatit min. 200 Kč za místenku (to jen pro upřesnění). Ano, využívám bezplatnou jízdenku při současném zaplacení místenky. Srovnání: vlakové spojení je ve srovnání s leteckou dopravou pro mne daleko příjemnější (možnost připojení na el. 220 - využití času a práce s notebookem, četný kontakt se zajímavými lidmi, rychlost dopravy příjemná cesta atd.) Ještě lépe než Pendolíno hodnotím vlaky EC a IC neboť např. Pendolíno končí bohužel pro cestující jen v Ostravě ikdyž prázdné pokračuje dále... :-)
5) Cestujete v rámci pracovních povinností veřejnou dopravou?
%%% Kromě vlakového spojení a občas tramvají a metrem v Praze ne.
6) Jak se díváte na fakt, že poslanec z Prahy získává paušální náhradu na dopravu ve výši 40% platové základu, přestože do místa Sněmovny v podstatě nedojíždí, a poslanec z Moravskoslezského kraje jen ve výši 60%?
%%% nedokáži tento rozdíl vyhodnotit.
7) Existují nějaké další paragrafy v zákoně o platech představitelů, na které byste chtěl (a) z nějakého důvodu upozornit?
%%% Ne
Petr Vícha, senátor (ČSSD)
Vážený pane redaktore, k vašim otázkám. Nikdy jsem nevyužil letecké dopravy ani Pendolina, jezdím z větší části vlakem, z Bohumína mám výborné spojení. Jezdím po Praze také metrem. Ostatní otázky neumím v této chvíli posoudit. S pozdravem
Jiří Žák, senátor (ODS)
1. Možnost cestovat do Senátu letecky nevyužívám.
2. Tuto možnost jsem doposud nevyužil ani jednou.
3. Nikdy jsem v rámci jakéhokoliv letu v průběhu svého volebního období nevyužil možnosti cestovat v BC.
4. Proplácení letenek na území ČR jez mého pohledu duplicita, snahu o její zrušení jsem nezaznamenal.
Několikrát jsem využil možnosti cestovat Pendolinem, s ohledem na situaci v silniční dopravě je to velmi kvalitní alternativa k použití osobního vozu .
5. Veřejnou dopravu obecně v podstatě nepoužívám, zcela mimořádně v rámci přesunu v Praze, je- li to rychlejší než autem nebo pěšky.
6. Nikdy jsem se touto otázkou nezabýval.
7. V tomto okamžiku nemám žádný námět.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Tinka | Web | 25. října 2007 v 19:05 | Reagovat

ahoj na mojom blogu je bleskovka

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama