Stěhování Magistrátu: rozhovor I.

10. dubna 2007 v 18:48 | Filip Černý |  Kauzy jednotlivě
Zde si můžete přečíst první část komplet rozhovoru s ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy Martinem Trnkou. Rozhovor byl natočen na začátku ledna 07. Všimněte si, že pan ředitel pro Reportéry uvádí, že ze stěhování plyne roční přínos pro město 30 milionů korun. Oficiální materiál pro Radu MHMP z listopadu 2006 přitom hovoří o zisku jen 17 miliónů a i toto číslo je zmanipulované. Proč radnice nesděluje veřejnosti pravdu?
PŘIJMĚTE OMLUVU ZA NEDOSTATKY V GRAMATICE A PŘEPISU, není čas pro korekturu :-)

Reportér
Pane řediteli, kolik se přestěhovalo sem do Jungmannovy ulice úředníků?
Tak úředníků magistrátů se přistěhovalo necelých 1200, když k tomu připočítám i jaksi pracovníky spíš technického rázu.
Proč jste vlastně vybudovali takový úřad? Z kolika různých institucí nebo míst se sem vlastně úředníci stěhovali?
Přestěhovali jsme úředníky ze zhruba 20 objektů, které byly rozmístěny po celé Praze.
Proč jste vlastně do toho šli?
No tak cílem samozřejmě bylo především zkvalitnění služeb pro veřejnost, to znamená soustředění do jednoho místa tak aby občané byli nuceni objíždět celou Prahu, pokud chtějí poskytnout služby ze strany magistrátu ale nejenom zkvalitnění služeb pro veřejnost ale také zefektivnění činnosti úředníků jsou samozřejmě více pod kontrolou.
Jak je to s rentabilitou toho stěhování, vychází vám, že by na tom magistrát mohl vydělat?
Tak ten celý proces je pro město ekonomicky výhodný to znamená pohybujeme se v kladných číslech pokud sečteme úsporu, kterou získáme tím, že opouštíme celou řadu objektů s tím kolik město získá z těchto objektů s tím, že je pronajme dostaneme se do částky zhruba plus 30 milionů korun.
Původní suma, která byla uváděna byla plus 45, to jste nějak revidovali?
Tak samozřejmě celý ten proces probíhá, postupně my jsme již některé objekty využili, například objekt na Strži je již v tuto chvíli využíván dětmi je tam centrum pro no jaxe to jmenuje. Hoby centrum. To znamená již objekt na Strži je využíván Hobby centrem pro děti. Objekt například v Pařížské byl odprodán spoluvlastníkům to znamená ta ekonomika se vyvíjí na druhou stranu. V této chvíli plánujeme, že v rámci těch přesunů některé objekty, které měli být využívány pro pronájem externím subjektům budou například využity našimi příspěvkovými organizacemi a tím opět generujeme zisk za objekty, které budou buď opuštěné nebo za objekty kdy si ta organizace platí nájemné.
Co se týče té samotné smlouvy tady na Jungmanku budete hradit tu cenu s DPH nebo bez DPH?
Tak ta cena nás nezajímá jestli je s dépéhá nebo bez dépéhá ve finále platíme 180 milionů korun….Nás nezajímá jestli je to s dépéhá nebo bez dépéhá my platíme za pronájem 180 milionů korun a jakým způsobem je to zdaňováno ze strany vlastníka objektu nás nezajímá.
Ale v té původní smlouvě byla ta částka za nájem vyšší. Proč?
Tak v té původní smlouvě byly uvedeny dvě částky. Cena s dépéhá a cena bez dépéhá. A na základě dodatku, který jsme uzavřeli platíme tu částku, která byla uvedena jako cena bez dépéhá.
Proč tam v té původní smlouvě to dépéhá uvedeno bylo, proč jste vlastně nabízeli že budete platit víc desítky milionů?
Tak to nebylo, že bysme my nabízeli víc, to byla nabídka vlastníka budovy, kterou město přijalo s tím, že na jeho rozhodnutí bylo, jestli on bude odvádět dépéhá, či nebude, a je to věc jeho daňového účetnictví.
Ale pro vás by to znamenalo vyšší náklady v řádu desítek milionů korun...
Tak byly by to samozřejmě vyšší náklady. Nicméně i s těmito náklady by to bylo pro město výhodné.
Otázka je, proč jste na to přistoupili, když zákony umožňovaly už tenkrát, když jste podepisovali smlouvu, dépéhá neplatit?
Ne, to není pravda, my jsme povinni platit, my nemáme, nejsme osvobozeni od dépéhá.To znamená, jedná se o smluvní cenu, to znamená, jestli vám někdo něco nabízí za nějakou cenu, na to co my přistupujeme nebo nepřistupujeme, že nám vyšel pronajímatel následně vstříc, a tu cenu zlevnil, to už je věc jiná.
Takže vy jste nějak s ním jednali s tím vlastníkem té budovy a dojednali jste nějaké slevy?
Ano, po tom co veřejná zakázka byla rozhodnuta byla podepsána smlouva tak jak v rámci výběrového řízení byla nabídnuta jsme vedli další jednání a v rámci toho jsme dosáhli ještě další výhody pro město. Například právě to že jsme snížili cenu za pronájem.
Co se týče osudu téhle budovy, je známá věc, že ČEZ tehdy v roce 2001 nabízel státu k odprodeji za cenu asi 1 800 000. Poč tenkrát magistrát nevyužil tu nabídku přednostně ten dům koupit?
Nikdy nebyla určena vůči městu nabídka na koupi budovy, ta nabídka byla určena vůči státu.
Ano, ale magistrát to měl na stole a magistrát rozhodoval: vzneseme nárok, chceme koupit nebo nechceme.
Magistrát nevznáší nebo nerozhoduje nároky, jestli chce koupit nebo nechce, magistrát pouze říká z hlediska památkové péče, jestli ten objekt je takové hodnoty, že stojí za to, aby stát na něj vznesl nárok nebo nevznesl.
Jasně ale z laického úhlu pohledu tady prostě u úředníků magistrátů ležel na stole nabídka: kupte objekt za miliardu 700 milionů a magistrát řekl: my to nikdy kupovat nebudeme. Proč to tak tenkrát bylo?
Na magistrátu nikdy neležela nabídka na to, jestli chce koupit objekt nebo nechce. Jemu leželo na stole zhodnocení, zda ten objekt stojí za to, aby ho koupil stát. Z hlediska památkové ochrany.
(Reportér ukazuje podklad z MHMP) Tady je vyloženě napsáno: magistrát hlavního města odbor památkové péče jako příslušný orgán dle zákona to znamená o státní památkové péči, ve shora uvedené věci neuplatňuje právo státu na přednostní koupi předmětné nemovitostní kulturní památky a rozhoduje to vlastně ředitelka odboru. Tady vlastně to není návrh na to, aby to koupil magistrát. Ale jednoznačně z toho vyplývá, že magistrát mohl říct: chceme to koupit.
Ano úřad, který je orgánem na ochranu památek řekl, že neuplatňuje právo státu to znamená, že ten objekt z hlediska památkové péče nemá takový charakter, aby stál za to aby stát uplatnil své právo na odkup objektu, které jsou nějakým způsobem památkově chráněné.
Ale kdyby tenkrát magistrát měl zájem sem přestěhovat své úřady, tak přeci mohl využít toho zákona o památkové péči a říct: pro nás je to důležitá památka, my chceme,aby stát to koupil a pak se se státem vyrovnal.
Opět jsme u toho, musel by nejprve stát najít nějaké finanční prostředky v rozpočtu, pokud by je našel, koupil by ale bylo by to ve vlastnictví státu nikoliv města.
Město se samozřejmě může se státem dohodnout, že třeba ten objekt převezme.
No ne to takovýmhle způsobem nejde, prostě co je vlastnictvím státu je státní, a ten stát s tím hospodaří. Nikoliv město.
Nebylo by pro magistrát výhodnější být v budově státu, než v budově vlastníka, kterému platí tržní nájem?
Já si myslím, že stát musí hospodařit s majetkem státu jako dobrý hospodář to znamená že ani stát nemůže dávat objekt pod cenou do nájmu. My jsme platili i nájemné v objektu policie české republiky, což je přeneseně také majetek státu, za naší dopravně správní agendy, protože to prostě ani jinak nejde.
Takže jestli to chápu dobře, prostě pro magistrát by to nebylo výhodnější, kdyby ten objekt koupil stát?
ne, nebylo by to výhodnější hlavně je to věc, která je mimo koleje realitu. Otázka je, jestli by stát koupil, otázka je, jakým způsobem by s tím stát naložil. Je velmi pravděpodobné, že stát by s tím naložil, že by to nabídl k prodeji nebo k tržnímu pronájmu. Stát nemá důvod, proč to nabízet městu.
Myslíte si, že byste se nedohodli se státem lépe než se soukromým vlastníkem na podmínkách, které by byly pro magistrát výhodné?
My se nemůžeme dohadovat, my vydáváme peníze z veřejného rozpočtu, pokud chceme něco si pronajmout či koupit tak musíme vypsat výběrové řízení a tímto způsobem vždycky postupujeme.
Tenkrát v roce 2001, vy jste tady byl ještě jako zástupce ředitele magistrátu se na ten objekt (Škodův palác) podívat a magistrát tenkrát vyhodnotil ten objekt jako nevhodný pro úřad magistrátu, je to tak?
Já jsem se nikdy na tento objekt podívat nebyl jako zástupce ředitele magistrátu a měl jsem na starosti výkon tedy státní správy, ale nikdy jsem nebyl u toho a nemám žádný podklad k tomu že město se zabývalo tímto objektem do té doby než byl nabídnut přímo v tom výběrovém řízení.
Mě tohle říkal přímo pan ...., že jste tady vy konkrétně byl, a za kterým jste i přišel, a který s váma jednal, a závěr byl, že to (Škodův palác) není vhodný objekt.
Tak já jsem nebyl u toho, co vám řekl bývalý ...., ale já vám říkám, že jsem v tomto objektu nebyl, nikdy jsem jeho analýzu nedělal, nezadával a nikdy jsme jaksi se o tom objektu nebavili.
A jak si vysvětlujete že tehdejší ..., nyní náměstek ...., říká že jste tady byl a ohodnocoval, koukal se na ten projekt.
No já myslím že mi nepřísluší hodnotit a vysvětlovat si proč toto říká.
Ale není to pravda?
Já jsem v tomto objektu nebyl. Nečinil jeho prohlídku, ani jsem nedělal jeho vyhodnocení. Nota bene, že mě to ani nepříslušelo, vzhledem k tomu, že jsem zajišťoval státní správu nikoliv samosprávnou oblast, ani stěhování úřadu ani ekonomickou analýzu nic.
S tím souvisí i ta věc která se týká vlastně projektu magistrátu v roce 2001, kdy magistrát vyhodnocoval své vlastní pozemky a možnost vystavět tam vlastní budovu. Proč se ten projekt vlastně nikdy nerealizoval?
Tak on nikdy nebyl ve stavu pro realizaci. Já jsem se k tomu dostal až s poměrně velkým zpožděním k těm velmi útlým studiím, když to řeknu těm studiím chyběl velmi základní prvek a tj. analýza toho, kde ten úřad pracuje v jakých podmínkách pracuje, jak by pracoval do budoucna měl, které agendy a proč by se měli se stěhovat a obecné hledání způsobu, jak vylepšit fungování úřadu, teprve na to by mělo navazovat hledání konkrétních možností. tuším že 6 možná 8 konkrétních míst, na která někdo ukázal, a řekl toto by bylo možná vhodné a podívejte se jestli se na tom jde něco postavit. To bylo vše, nikdy to nebylo ve stavu k realizaci.
Byly to opravdu krátké analýzy, nicméně hodnotila se přístupnost, co se týče dostupnosti MHD, příjezdové cesty, možnosti vybudování parkovacích míst a tak dále,prostě bylo to v nějaké fázi projednávání. Tam vyšla nejlíp ta Palmovka, že by se tam mohl postavit. Vám z těch vašich analýz vyšlo, že stavět by se tedy nemělo?
Ty analýzy, které nám zpracovali odborné firmy řekly, že je výhodné pronajmout objekt a postupovat tímto způsobem.
A zabývaly se analýzy nějak podrobně tím, že byste si postavili vlastní dům?
Tak ty analýzy byly především o tom, že hledali prostor aby magistrát města Prahy fungoval ať už z hlediska dostupnosti veřejnosti nebo z hlediska další komunikace se samosprávou a podobně a následně v rámci tohoto prostoru hledali možnosti. To znamená hledali plochy které by vůbec byly vhodné pro výstavbu to znamená nejprv jsme řekli co chceme proč to chceme a pak se hledali konkrétní realizace a v rámci toho vycházelo že je zhruba ekonomicky souměřitelné objekt postavit či pronajmout nicméně že je nereálné v tom prostoru který analýza doporučovala to znamená že je nereálné najít takový prostor.
Jak vlastně ta analýza to místo hledala, nebo jak určila, kde vlastně ty pozemky mají stát, nebo kde má stát ten nový magistrát?
Tak ta analýza vyšla hlavně z dostupnosti hromadnou dopravou to znamená ona se podívala na mapu Prahy odkud pražané chtějí přicházet na magistrát podívala se jaká je síť hromadné dopravy podívala se jaká je potřeba třeba pěší dostupnost protože podporujeme hromadnou dopravu a chceme aby občané přicházeli na úřad prostřednictvím hromadné dopravy, podívala se samozřejmě na to kde je sídlo primátora, sídlo rady a v rámci toho prostě stanovila prostě okruh nebo prostor v kterém by tento objekt se měl nacházet, samozřejmě prováděl některé dílčí analýzy toho prostoru a myslím že to především otázka na tu odbornou firmu a následně musím říct že to rada projednala a rada rozšířila tento prostor a zapojila do něj Karlín zapojila do něj Holešovice a podobně to znamená že přesto ten jaksi ten prostor byl nějakým způsobem definován tak rada chtěla abychom hledali objekt ještě v širším prostoru.
Ale ta firma tenkrát řekla: hledejme objekt na Praze1 a hledejme objekt, který by byl deset minut docházkově vzdálenosti od nové radnice. Proč taková kritéria?
Tak ta kritéria vycházela z toho které ta firma stanovila to znamená nutnost spolupráce a kooperace protože úřad samozřejmě nemůže být odtrhnutý od volených orgánů to je první věc a samozřejmě..
Dobře ale odtrhnutý ano ale proč to má být deset minut docházkové vzdálenosti od té rady?
No tak to je věc té firmy která říká jaká je optimální nebo maximální docházková vzdálenost proto aby práce byla efektivní.
No dobře ale já jsem myslel že se komunikuje dnes hlavně elektronicky, emailem nebo telefonicky: Nebo vy tam chodíte pěšky tam zpátky ty úředníci?

Tak já si myslím že nikdy, byť komunikace elektronická bude vždycky, tak nenahradí osobní možnost komunikovat - jsou o nějakých problémech - já tady mám porady kde prostě si zvu ředitele odborů 5,6,7 prostě protože tak vyřešíme věc za deset minut kdybychom si to navzájem přeposílali elektronicky tak to děláme několik dnů.
Dobře to jsou ale odbory, které sídlí tady, mě jde o to, jestli někdo přechází na novou radnici a zpátky?
Pochopitelně.
A kolik asi těch úředníků takhle kolik jich denně přechází na novou radnici pěšky?
Tak pokud bych se podíval na tu analýzu, v té analýze je samozřejmě rozebráno vzájemná komunikace jednotlivých odborů souvstažnost práce komunikace jak vůči hlavní radnici tak mezi jednotlivými pracovišti a z toho ta analýza vycházela.
Dobře já jsem tu analýzu studoval, tak mi to pořád nesedí, proč by měli úředníci chodit na novou radnici, ti místní co tady pracují. Tam vlastně nejsou žádné odbory nejsou, ředitelství je tady, proč by chodili na novou radnici?
Tak přeci valné orgány jsou tady od toho, aby řídily město. A komunikace s úřadem, který poskytuje servis voleným orgánům, tak je naprosto nezbytná.
Je otázka proč to má být deset minut proč to nemá být 15 min metrem nebo za 10 min z Mariánského náměstí budete i na tý Palmovce, která vám vycházela že by bylo vhodné tam postavit vlastní dům. Proč to kritérium bylo takhle stanoveno?
Já si myslím že za 10min na Palmovce určitě nebudete to v první řadě to byste si měl vyzkoušet a to jaké mají být vzdálenosti tak to vycházelo z doporučení odborné firmy která říkala aby úřad efektivně pracoval tak je třeba mít jednotlivé složky v nějaké vzdálenosti od sebe nějaké vzdálenosti od center hromadné dopravy z hlediska veřejnosti a na druhou stranu je třeba se podívat že tak jak to výběrové řízení bylo nastaveno tak zjistíte že ten prostor který jsme hledali objekt tak byl podstatně širší než je Praha jedna. A 10 min pěšky od toho Mariánskýho náměstí.
BUDE POKRAČOVAT....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama